Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Het komt steeds vaker voor, een werknemer die ook ná zijn AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken. Hoewel de wet “doorwerken” stimuleert, zijn er ook diverse valkuilen én onduidelijkheden. Hier een overzicht. De redenen waarom partijen willen afspreken dat een werknemer ook na zijn AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt, zijn zeer divers. De vraag is doorgaans of de werkgever Lees meer overDoorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd[…]

Risico’s van de bedrijfswoning

Soms wordt een werknemer, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van woonruimte. Partijen spreken dan af dat de werknemer die woning weer verlaat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Duidelijke afspraken, zou je denken?Niets is minder waar. Wordt er niet aan strenge wettelijke eisen voldaan, dan ontstaat er (geheel los van Lees meer overRisico’s van de bedrijfswoning[…]

De onderdanige positie van de onderhuurder

Door het eindigen van de hoofd huurovereenkomst, moet ook de onderhuurder het pand verlaten en zijn onderneming verhuizen. Of hij nu wil of niet. De positie van de onderhuurder kan een risicovolle zijn, maar ook de onderverhuurder loopt vergaande risico’s, wanneer deze niet oplet! De wet kent twee soorten bedrijfsruimte. Kort gezegd; 230a-kantoorruimte en 290-bedrijfsruimte. Lees meer overDe onderdanige positie van de onderhuurder[…]

Ondernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt

Weer een mooi voorbeeld over hoe secuur bestuurders en aandeelhouders om moeten gaan met besluiten en besluitvorming. In het kort kwam het erop neer dat een statutair bestuurder “X” –via een managementovereenkomst met zijn BV– BV “Y” vertegenwoordigde. Op 22 november 2017 wordt X ‘voorzover nodig’ op staande voet ontslagen én is de managementovereenkomst met Lees meer overOndernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt[…]

Arbeidsrecht: Werknemer doet ‘te laat’ beroep op uitbetaling van de transitievergoeding

Zure zaak voor deze werknemer. Werknemer (in dienst bij werkgever sinds 1989) wordt op 23 november 2016 op staande voet ontslagen. Eerst vangt hij bot bij de kantonrechter, maar het hof acht het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Het hof herstelt de arbeidsovereenkomst echter niet, maar kent een billijke vergoeding toe. Nu de arbeidsovereenkomst Lees meer overArbeidsrecht: Werknemer doet ‘te laat’ beroep op uitbetaling van de transitievergoeding[…]

Arbeidsrecht: (kleine) kans op loondoorbetaling ná ontslag op staande voet in hoger beroep

Op 13 juli 2018 heeft de Hoge Raad een vrij wetstechnische uitspraak gedaan, die zeer relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk. Het ontslag op staande voet van een werknemer werd door de kantonrechter vernietigd, echter door het hof in hoger beroep wel terecht bevonden. In zo’n geval stelt het hof de (nieuwe) einddatum vast die (wettelijk) Lees meer overArbeidsrecht: (kleine) kans op loondoorbetaling ná ontslag op staande voet in hoger beroep[…]

Arbeidsrecht: Hoger beroep zinvol bij toewijzing billijke vergoeding wanneer de werknemer snel een nieuwe baan vindt

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de hoogte van de billijke vergoeding “ex nunc” door het Hof bepaald mag worden. Dit wil zeggen; ook feiten die ná de ontbindingsbeschikking van de kantonrechten zijn ontstaan (zoals het snel vinden van een andere baan) mogen door het Hof worden meegewogen. Zie: http://www.rechtspraak.nl Overigens, een billijke vergoeding kan (vrijwel) Lees meer overArbeidsrecht: Hoger beroep zinvol bij toewijzing billijke vergoeding wanneer de werknemer snel een nieuwe baan vindt[…]

Verborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje

Het Europees hof voor de Rechten van de Mens heeft op 9 januari 2018 mogen oordelen over het gebruik van camerabeelden via een verborgen camera. Een Spaanse supermarktondernemer had voorraadverschillen en verdacht zijn werknemers van diefstal. Om dit vast te stellen, had hij zichtbare én verborgen camera’s opgehangen. Het personeel had hij vooral wel geïnformeerd Lees meer overVerborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje[…]

Algemeen civiel: Kijker van koopwoning glijdt uit op dakterras – geen aansprakelijkheid VvE

Een tot de verbeelding sprekende zaak, waarbij een geïnteresseerde in een koopwoning hard onderuit gaat op een dakterras dat glad is geworden door algenaanslag. Het was de taak van de Vereniging van Eigenaren om het terras tweemaal per jaar te reinigen, wat ook gebeurde. De noodlottige kijker doet een beroep op artikel 6:174 BW “gebrekkige Lees meer overAlgemeen civiel: Kijker van koopwoning glijdt uit op dakterras – geen aansprakelijkheid VvE[…]