13 december 2017

Algemeen civiel

Dit rechtsgebied vormt altijd de ‘vergaarbak’ van alle “overige juridische onderwerpen”. Algemeen civiel is feitelijk de parate basiskennis waarover elke goede jurist of advocaat moet beschikken. Denk aan onrechtmatige daad, wanprestatie, maar ook meer specialistische vragen of zaken zoals pand- en hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud, aanneming van werk, overeenkomsten van opdracht, agentuur en consumentenrecht.

Of het nu gaat om het opstellen van overeenkomsten, sommaties en/of aansprakelijkheidstellingen tot het uitprocederen van deze onderwerpen; The Legal Department doet het graag.

Neem vrijblijvend contact op en ervaar het:

Advocatenkantoor The Legal Department is hét no-nonsens advocatenkantoor van Nederland. Snel, eerlijk en duidelijk.

Neem geheel vrijblijvend contact op en laat je overtuigen van de toegevoegde waarde van The Legal Department.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | OndernemingsrechtHuurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation