13 december 2017

Huurrecht

Het huurrecht bedrijfsruimte is meer dan een huurovereenkomst, het is bijna een samenwerkingsovereenkomst. Afspraken tussen de eigenaar van het pand en de gebruiker ervan. Of, zoals bij een gemeenschappelijk pand, zelfs tussen de huurders.

Van alle partijen wordt wat verwacht. De huurder moet de huur tijdig betalen en conform de afspraken de ruimte gebruiken en (onder)houden. De verhuurder zal de ruimte beschikbaar moeten stellen en (groot)onderhoud uitvoeren. Deze afspraken moeten zorgvuldig vastgelegd worden.

Discussies ontstaan, wanneer één van partijen deze afspraken niet nakomt of de verhuurder het gebruik van zijn pand weer terug wil. Ontbinding-, ontruiming- en incassoprocedures zijn dan ook onze specialiteiten.

Neem vrijblijvend contact op en ervaar het:

Advocatenkantoor The Legal Department is hét no-nonsens advocatenkantoor van Nederland. Snel, eerlijk en duidelijk.

Neem geheel vrijblijvend contact op en laat je overtuigen van de toegevoegde waarde van The Legal Department.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | OndernemingsrechtHuurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation