Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ook op grond van een Europese richtlijn is de wetgeving rond ouderschapsverlof aangepast. De regeling is nu zo, dat werknemers recht hebben op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht jaar van het kind. Meestal is dat verlof onbetaald, soms is er een tegemoetkoming overeengekomen in cao of arbeidsovereenkomst. De Europese richtlijn verplicht tot het Lees meer overGedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022[…]

Pas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel

Eind vorig jaar is er een ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een implementatie van een EU-richtlijn die voor 1 augustus a.s. in de nationale wetgeving moet zijn verwerkt. Heel in het kort zou dat het volgende betekenen: Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever: naast hetgeen een werkgever nu al aan gegevens moet Lees meer overPas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel[…]

De webshop en de wettelijke eisen

Vrijwel elke ondernemer heeft een website, soms met webshop. De huidige corona-crisis heeft geleid tot een verdere verschuiving van offline naar online-verkoop. Dat er andere/extra wetten, regels en voorschriften gelden voor uw ‘digitale winkel’ is velen onbekend. In dit artikel een overzicht van de juridische zaken die u moet weten, wanneer u online gaat óf Lees meer overDe webshop en de wettelijke eisen[…]

Ontslag wegens drinken sapje?

Een vliegtuigtechnicus pakt op een warme dag een pakje fruitsap uit de voorraad van het vliegtuig en drinkt het op. Kun je de werknemer daarom ontslaan? Dit was aan de orde in een recente uitspraak van de rechter. De werkgever ontslaat hem op staande voet. De rechter meent dat het ontslag op staande voet net Lees meer overOntslag wegens drinken sapje?[…]

Wat er met de Wet bestuur en toezicht (WBTR) voor stichtingen en verenigingen verandert

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht (WBTR) in werking. Deze wet zorg vooral voor veranderingen voor Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties. In veel opzichten worden deze rechtspersonen meer gelijkgesteld met de B.V. en de N.V. In deze bijdrage een (praktisch) overzicht van de belangrijkste wijzigingen én controlepunten die je moet Lees meer overWat er met de Wet bestuur en toezicht (WBTR) voor stichtingen en verenigingen verandert[…]

Huurcompensatie tijdens corona

Rechtbank Den Haag heeft de huur van een horecaondernemer met 50% gematigd tijdens de sluiting en met 25% i.v.m. de beperkingen van 29 september t/m 15 oktober 2021. Waarom is deze uitspraak belangrijk? Dit is het eerste vonnis in een bodemprocedure. Tot nu hadden rechters alleen bij kort geding een ‘voorlopig’ oordeel gegeven hoe om te Lees meer overHuurcompensatie tijdens corona[…]

De wetswijzigingen (2021) in het arbeidsrecht op een rijtje

Per 1 januari 2021 zijn er binnen het arbeidsrecht een aantal wetwijzigingen van kracht geworden. Hierbij een overzicht van de wijzigingen op hoofdlijnen: Compensatie Transitievergoeding Bij kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) moet bij een einde van de onderneming wegens pensionering of ziekte, een transitievergoeding betalen aan de werknemers na verkregen toestemming van het UWV Lees meer overDe wetswijzigingen (2021) in het arbeidsrecht op een rijtje[…]

Stappenplan Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Het is lang wachten geweest, maar ook de eerste kamer is akkoord met de WHOA. Mede onder ‘druk’ van de corona-crisis is Nederland per 1 januari 2021 eindelijk een herstructureringsinstrument rijker. Zie voor meer informatie over reorganiseren in het algemeen ook deze post. Stappenplan bij een onderhandsakkoord onder de WHOA Stap 1: de start van een Lees meer overStappenplan Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)[…]

Corona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app

Met de komst van de CoronaMelder-app en de toename van het aantal besmettingen, nemen ook de vragen van werkgevers toe. Hoe om te gaan met een besmetting onder je werknemers? Wat mag wel en wat niet? Medische gegevens en de AVG Op grond van de AVG/Privacywetgeving mág een werkgever géén medische gegevens van een werknemer Lees meer overCorona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app[…]

De eerste Corona-uitspraken in het Arbeidsrecht

Ondertussen zijn de eerste “Corona-uitspraken” gepubliceerd. Hoewel de werkgevers overwegend in het ongelijk zijn gesteld, bieden ze mogelijkheden voor werkgevers. In dit artikel zal ik twee onderwerpen bespreken; 1) de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden (lees: het loon) eenzijdig aan te passen en 2) het afdwingen van het recht op thuiswerken. 1) Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden Lees meer overDe eerste Corona-uitspraken in het Arbeidsrecht[…]