13 december 2017

IE, internet & privacy

In deze digitale wereld verandert er veel én snel. De wet stelt strikte eisen aan webshops, websites maar ook de manier waarop je met (persoons)gegevens moet omgaan. Gaat het fout, dan kan dit zeer grote gevolgen hebben voor je onderneming. Niet alleen aantasting van je goede naam, maar zelfs hoge boetes wegens het niet naleven van deze wetten.

Naast internet en privacy, vraagt ook het intellectueel eigendomsrecht continue aandacht. Niet alleen vanwege nieuwe (uit)vindingen en creaties, maar ook vanwege je teksten, naam en logo. Het beschermen van deze gegevens ziet vaak op het beschermen van de kern van je onderneming. Dit moet goed en zorgvuldig gebeuren.

Neem vrijblijvend contact op en ervaar het:

Advocatenkantoor The Legal Department is hét no-nonsens advocatenkantoor van Nederland. Snel, eerlijk en duidelijk.

Neem geheel vrijblijvend contact op en laat je overtuigen van de toegevoegde waarde van The Legal Department.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | OndernemingsrechtHuurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation