13 december 2017

Mediation

Mediation of eigenlijk ‘alternatieve geschillenbeslechting” is soms de beste manier om een conflict op te lossen. Onder leiding van een ervaren mediator worden partijen gestimuleerd weer naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten met als doel; zelf het probleem oplossen.

Bij zaken waar de emoties hoog (kunnen) oplopen, maar vooral bij discussies tussen mensen of ondernemingen die in de toekomst nog met elkaar door één deur moeten kunnen, kan mediation de oplossing zijn. In vergelijking met het uitproceduren van een conflict, is mediation eigenlijk vrijwel altijd sneller, goedkoper én -het meest belangrijk- de oplossing meer toekomstbestendig nu deze tussen beide partijen gezamenlijk tot stand komt.

Voor meer informatie over deze diensten, kijk op: www.mkbmediator.nl

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | OndernemingsrechtHuurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation