Arbeidsrecht: Hoger beroep zinvol bij toewijzing billijke vergoeding wanneer de werknemer snel een nieuwe baan vindt

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de hoogte van de billijke vergoeding “ex nunc” door het Hof bepaald mag worden. Dit wil zeggen; ook feiten die ná de ontbindingsbeschikking van de kantonrechten zijn ontstaan (zoals het snel vinden van een andere baan) mogen door het Hof worden meegewogen. Zie: http://www.rechtspraak.nl

Overigens, een billijke vergoeding kan (vrijwel) alleen opgelegd worden als het ontslag het gevolg is van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever” (artikel 7:681 BW).