Ontslag en reorganisatie tijdens en na Corona

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) beperkt werkgevers in het ontslaan van werknemers. Logisch, de regeling is juist opgesteld om werkgelegenheid tijdens de crisis zoveel als mogelijk te behouden. Wat mag wél en wat mag niet onder de NOW? Wanneer kan je aanspraak maken op de NOW? Heb je een terugval in Lees meer overOntslag en reorganisatie tijdens en na Corona[…]

Het coronavirus en de arbeidsrechtelijke gevolgen

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. In dit artikel worden alle arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte. Corona: preventieve maatregelen op het werk Op een werkgever rust de plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het is dan Lees meer overHet coronavirus en de arbeidsrechtelijke gevolgen[…]

Alles rond de Werktijdverkorting en loondoorbetalingsverplichting

LET OP: ten aanzien van de Coronacrisis is de regeling Werktijd Verkorting (WTV) vervangen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – dit artikel is derhalve achterhaald. Neem voor de actuele mogelijkheden contact met ons op. In deze bizarre tijden is er behoeft aan duidelijkheid. Hierbij een kort stappenplan voor het aanvragen van Werktijdverkorting, WW Lees meer overAlles rond de Werktijdverkorting en loondoorbetalingsverplichting[…]

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Het komt steeds vaker voor, een werknemer die ook ná zijn AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken. Hoewel de wet “doorwerken” stimuleert, zijn er ook diverse valkuilen én onduidelijkheden. Hier een overzicht. De redenen waarom partijen willen afspreken dat een werknemer ook na zijn AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt, zijn zeer divers. De vraag is doorgaans of de werkgever Lees meer overDoorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd[…]

Ondernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt

Weer een mooi voorbeeld over hoe secuur bestuurders en aandeelhouders om moeten gaan met besluiten en besluitvorming. In het kort kwam het erop neer dat een statutair bestuurder “X” –via een managementovereenkomst met zijn BV– BV “Y” vertegenwoordigde. Op 22 november 2017 wordt X ‘voorzover nodig’ op staande voet ontslagen én is de managementovereenkomst met Lees meer overOndernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt[…]

Arbeidsrecht: Werknemer doet ‘te laat’ beroep op uitbetaling van de transitievergoeding

Zure zaak voor deze werknemer. Werknemer (in dienst bij werkgever sinds 1989) wordt op 23 november 2016 op staande voet ontslagen. Eerst vangt hij bot bij de kantonrechter, maar het hof acht het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Het hof herstelt de arbeidsovereenkomst echter niet, maar kent een billijke vergoeding toe. Nu de arbeidsovereenkomst Lees meer overArbeidsrecht: Werknemer doet ‘te laat’ beroep op uitbetaling van de transitievergoeding[…]

Arbeidsrecht: (kleine) kans op loondoorbetaling ná ontslag op staande voet in hoger beroep

Op 13 juli 2018 heeft de Hoge Raad een vrij wetstechnische uitspraak gedaan, die zeer relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk. Het ontslag op staande voet van een werknemer werd door de kantonrechter vernietigd, echter door het hof in hoger beroep wel terecht bevonden. In zo’n geval stelt het hof de (nieuwe) einddatum vast die (wettelijk) Lees meer overArbeidsrecht: (kleine) kans op loondoorbetaling ná ontslag op staande voet in hoger beroep[…]

Arbeidsrecht: Hoger beroep zinvol bij toewijzing billijke vergoeding wanneer de werknemer snel een nieuwe baan vindt

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de hoogte van de billijke vergoeding “ex nunc” door het Hof bepaald mag worden. Dit wil zeggen; ook feiten die ná de ontbindingsbeschikking van de kantonrechten zijn ontstaan (zoals het snel vinden van een andere baan) mogen door het Hof worden meegewogen. Zie: http://www.rechtspraak.nl Overigens, een billijke vergoeding kan (vrijwel) Lees meer overArbeidsrecht: Hoger beroep zinvol bij toewijzing billijke vergoeding wanneer de werknemer snel een nieuwe baan vindt[…]