Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ook op grond van een Europese richtlijn is de wetgeving rond ouderschapsverlof aangepast. De regeling is nu zo, dat werknemers recht hebben op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht jaar van het kind. Meestal is dat verlof onbetaald, soms is er een tegemoetkoming overeengekomen in cao of arbeidsovereenkomst. De Europese richtlijn verplicht tot het Lees meer overGedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022[…]

Pas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel

Eind vorig jaar is er een ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een implementatie van een EU-richtlijn die voor 1 augustus a.s. in de nationale wetgeving moet zijn verwerkt. Heel in het kort zou dat het volgende betekenen: Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever: naast hetgeen een werkgever nu al aan gegevens moet Lees meer overPas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel[…]

Ontslag wegens drinken sapje?

Een vliegtuigtechnicus pakt op een warme dag een pakje fruitsap uit de voorraad van het vliegtuig en drinkt het op. Kun je de werknemer daarom ontslaan? Dit was aan de orde in een recente uitspraak van de rechter. De werkgever ontslaat hem op staande voet. De rechter meent dat het ontslag op staande voet net Lees meer overOntslag wegens drinken sapje?[…]

Wat er met de Wet bestuur en toezicht (WBTR) voor stichtingen en verenigingen verandert

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht (WBTR) in werking. Deze wet zorg vooral voor veranderingen voor Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties. In veel opzichten worden deze rechtspersonen meer gelijkgesteld met de B.V. en de N.V. In deze bijdrage een (praktisch) overzicht van de belangrijkste wijzigingen én controlepunten die je moet Lees meer overWat er met de Wet bestuur en toezicht (WBTR) voor stichtingen en verenigingen verandert[…]

De wetswijzigingen (2021) in het arbeidsrecht op een rijtje

Per 1 januari 2021 zijn er binnen het arbeidsrecht een aantal wetwijzigingen van kracht geworden. Hierbij een overzicht van de wijzigingen op hoofdlijnen: Compensatie Transitievergoeding Bij kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) moet bij een einde van de onderneming wegens pensionering of ziekte, een transitievergoeding betalen aan de werknemers na verkregen toestemming van het UWV Lees meer overDe wetswijzigingen (2021) in het arbeidsrecht op een rijtje[…]

Corona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app

Met de komst van de CoronaMelder-app en de toename van het aantal besmettingen, nemen ook de vragen van werkgevers toe. Hoe om te gaan met een besmetting onder je werknemers? Wat mag wel en wat niet? Medische gegevens en de AVG Op grond van de AVG/Privacywetgeving mág een werkgever géén medische gegevens van een werknemer Lees meer overCorona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app[…]

De eerste Corona-uitspraken in het Arbeidsrecht

Ondertussen zijn de eerste “Corona-uitspraken” gepubliceerd. Hoewel de werkgevers overwegend in het ongelijk zijn gesteld, bieden ze mogelijkheden voor werkgevers. In dit artikel zal ik twee onderwerpen bespreken; 1) de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden (lees: het loon) eenzijdig aan te passen en 2) het afdwingen van het recht op thuiswerken. 1) Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden Lees meer overDe eerste Corona-uitspraken in het Arbeidsrecht[…]

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen – Tips & advies

Veel sectoren en ondernemingen hebben zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Langzaam begint de bodem van de kas én het incasseringsvermogen in zicht te komen. De economie wordt weer ‘opgestart’, maar ziet er totaal anders uit dan een paar maanden gelden. Er zal nagedacht moeten gaan worden over verstrekkende maatregelen om bijvoorbeeld Lees meer overOntslag wegens bedrijfseconomische redenen – Tips & advies[…]

Ontslag en reorganisatie tijdens en na Corona

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) beperkt werkgevers in het ontslaan van werknemers. Logisch, de regeling is juist opgesteld om werkgelegenheid tijdens de crisis zoveel als mogelijk te behouden. Wat mag wél en wat mag niet onder de NOW? Wanneer kan je aanspraak maken op de NOW? Heb je een terugval in Lees meer overOntslag en reorganisatie tijdens en na Corona[…]