Risico’s van de bedrijfswoning

Soms wordt een werknemer, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van woonruimte. Partijen spreken dan af dat de werknemer die woning weer verlaat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Duidelijke afspraken, zou je denken?Niets is minder waar. Wordt er niet aan strenge wettelijke eisen voldaan, dan ontstaat er (geheel los van de arbeidsovereenkomst) een huurovereenkomst woonruimte met bijbehorende huurbescherming. Het einde van  resulteert dan niet automatisch in het einde van de huurovereenkomst.

Voorkomen van huurbescherming

Het huurrecht rond woonruimte is met diverse wettelijke beschermingsregels omgeven ter bescherming van de huurder, onder meer rondom uitzetting. Wordt er woonruimte verhuurd, dan zijn die regels van toepassing.Er bestaan diverse mogelijkheden om die huurbescherming te voorkomen. Een van die mogelijkheden is dat rond een bedrijfswoning gesproken moet kunnen worden van een ‘eigenlijke bedrijfswoning’ en/of een woning die naar haar aard voor korte duur wordt gebruikt.

De ‘eigenlijke bedrijfswoning’

Om formeel over een ‘eigenlijke bedrijfswoning’ te kunnen spreken moet het gebruik van de woning onlosmakelijk verband houden met het werk dat de werknemer uitvoert (denk aan de boswachter in een boswachtershuis of de beveiliger die woont op het fabrieksterrein). Is dat verband er niet of is dit verband vaag, dan betreft het geen huurovereenkomst voor een bedrijfswoning, maar verwordt het tot een huurovereenkomst woonruimte.

Naar haar aard tijdelijk gebruik

Een andere mogelijkheid om aan het huurregime woonruimte te ontkomen, is om de woning aan te merken als een woonruimte die naar haar aard slechts voor tijdelijke duur wordt gebruikt. Om dit vast te stellen is van belang wat partijen zijn overeengekomen en hoe het vervolgens in de praktijk wordt gebruikt. Houdt de werknemer bijvoorbeeld zijn eigen woonruimte aan, dan kan gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid. Ook oplossingen als huren onder de leegstandswet en bruikleen zijn constructies om de huurbescherming te voorkomen.

Contract versus praktijk

Papier is geduldig, echter wanneer de praktijk er niet mee overeenstemt, verliest het haar kracht. Het luistert dan ook nauw hoe deze afspraken vast te leggen en hoe ermee om te gaan. Mocht je in je praktijk een situatie tegenkomen waarbij de werknemer tevens woonruimte krijgt aangeboden of gebruikt, wees dan alert en raadpleeg een jurist (en fiscalist).