Huurcompensatie tijdens corona

Rechtbank Den Haag heeft de huur van een horecaondernemer met 50% gematigd tijdens de sluiting en met 25% i.v.m. de beperkingen van 29 september t/m 15 oktober 2021. Waarom is deze uitspraak belangrijk? Dit is het eerste vonnis in een bodemprocedure. Tot nu hadden rechters alleen bij kort geding een ‘voorlopig’ oordeel gegeven hoe om te Lees meer overHuurcompensatie tijdens corona[…]

De eerste Corona-uitspraken in het huurrecht: gedwongen sluiting

Let op: nieuwe update is hier te vinden De afgelopen twee weken hebben de eerste drie “Corona-uitspraken” in het huurrecht het daglicht gezien. Het beeld dat hieruit valt op te maken is hoopgevend voor huurders met een oud (of zonder) ROZ-huurovereenkomst en leerzaam voor de rest. Alle uitspraken zien op een kort geding en zagen Lees meer overDe eerste Corona-uitspraken in het huurrecht: gedwongen sluiting[…]

De coronacrisis en het huurrecht

Momenteel zitten we in een mondiale crisis van ongekende omvang. Sinds 16 maart zijn horeca, (sport)scholen en kinderopvanglocaties van overheidswege gesloten. Dit plaatst huurders en verhuurders voor vragen: wat zijn mijn rechten en wat kan ik doen? Updates: eerste voorlopige voorzieningen (11 juni 2020) en eerste bodemprocedure (30 januari 2021) Om te beginnen zijn er Lees meer overDe coronacrisis en het huurrecht[…]

Risico’s van de bedrijfswoning

Soms wordt een werknemer, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van woonruimte. Partijen spreken dan af dat de werknemer die woning weer verlaat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Duidelijke afspraken, zou je denken?Niets is minder waar. Wordt er niet aan strenge wettelijke eisen voldaan, dan ontstaat er (geheel los van Lees meer overRisico’s van de bedrijfswoning[…]

De onderdanige positie van de onderhuurder

Door het eindigen van de hoofd huurovereenkomst, moet ook de onderhuurder het pand verlaten en zijn onderneming verhuizen. Of hij nu wil of niet. De positie van de onderhuurder kan een risicovolle zijn, maar ook de onderverhuurder loopt vergaande risico’s, wanneer deze niet oplet! De wet kent twee soorten bedrijfsruimte. Kort gezegd; 230a-kantoorruimte en 290-bedrijfsruimte. Lees meer overDe onderdanige positie van de onderhuurder[…]

Huurrecht: Renovatie woonruimte op verzoek huurder, toch recht op verhuiskostenvergoeding

Wanneer een huurder i.v.m. een renovatie genoodzaakt is (tijdelijk) te verhuizen, dan heeft de huurder altijd recht op een verhuiskostenvergoeding; ook wanneer de huurder zelf om die renovatie heeft verzocht. Zo heeft de Hoge Raad onder meer bepaald in zijn arrest van 22 april 2016. De aanspraak op deze vergoeding is tevens van dwingend recht; ervan afwijken, mag niet. Renovatie woonruimte Lees meer overHuurrecht: Renovatie woonruimte op verzoek huurder, toch recht op verhuiskostenvergoeding[…]

Verhuurder van winkelruimte mag een huuropzegging intrekken

Recent heeft het gerechtshof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan, die de verhuurder van winkelruimte extra “speelruimte” geeft en een waarschuwing vormt voor huurders. Het hof oordeelde dat de verhuurder die een huurovereenkomst had opgezegd én waarvan de huurder de opzegging niet accepteerde, de opzegging mocht intrekken en de huurovereenkomst daarmee 5 jaar) doorloopt. Wat was er Lees meer overVerhuurder van winkelruimte mag een huuropzegging intrekken[…]