Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen – Tips & advies

Veel sectoren en ondernemingen hebben zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Langzaam begint de bodem van de kas én het incasseringsvermogen in zicht te komen. De economie wordt weer ‘opgestart’, maar ziet er totaal anders uit dan een paar maanden gelden. Er zal nagedacht moeten gaan worden over verstrekkende maatregelen om bijvoorbeeld Lees meer overOntslag wegens bedrijfseconomische redenen – Tips & advies[…]

Onderneming in zwaar weer en de herstructurering

Ondernemen is vooruitzien, maar sommige dingen zie je niet aankomen. Het is zaak om continu alert te zijn en te anticiperen op veranderingen, hoe extreem ook. Door de recente corona-uitbraak en de ten gevolge daarvan genomen overheidsmaatregelen zijn veel (gezonde) ondernemingen plotseling in zwaar weer terechtgekomen. In dit artikel enkele handvatten en tips voor deze Lees meer overOnderneming in zwaar weer en de herstructurering[…]

Vergaderen in coronatijd? AVA en ALV

De wet gaat standaard uit van de fysieke aanwezigheid van ‘vergadergerechtigden’. Door de huidige Corona-maatregelen kunnen diverse fysieke vergaderingen simpelweg niet doorgaan. In de statuten hád vergaderen via een elektronische communicatiemiddel mogelijk gemaakt kunnen worden. Staat dit er (nog) niet in, dan zal een (doorgaans verplichte) vergadering geen doorgang kunnen vinden. Er is echter een Lees meer overVergaderen in coronatijd? AVA en ALV[…]

Corona; overmacht, opschorting en ontbinding van overeenkomsten

Sinds donderdag is de strijd tegen het coronavirus in een nieuwe fase terecht gekomen en dit heeft grote gevolgen voor diverse ondernemers. Leveringsproblemen, annuleringen en opzeggingen plaatsen ondernemers voor de juridische vraag: wat zijn mijn rechten. In dit artikel een overzicht van de civiele gevolgen rond het coronavirus. Corona en wanprestatie Wanneer je een afspraak/overeenkomst Lees meer overCorona; overmacht, opschorting en ontbinding van overeenkomsten[…]

Risico’s van de bedrijfswoning

Soms wordt een werknemer, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van woonruimte. Partijen spreken dan af dat de werknemer die woning weer verlaat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Duidelijke afspraken, zou je denken?Niets is minder waar. Wordt er niet aan strenge wettelijke eisen voldaan, dan ontstaat er (geheel los van Lees meer overRisico’s van de bedrijfswoning[…]

Ondernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt

Weer een mooi voorbeeld over hoe secuur bestuurders en aandeelhouders om moeten gaan met besluiten en besluitvorming. In het kort kwam het erop neer dat een statutair bestuurder “X” –via een managementovereenkomst met zijn BV– BV “Y” vertegenwoordigde. Op 22 november 2017 wordt X ‘voorzover nodig’ op staande voet ontslagen én is de managementovereenkomst met Lees meer overOndernemingsrecht: Loonvordering statutair bestuurder afgewezen, want besluit AvA ontbreekt[…]

Arbeidsrecht: Werknemer in het management team = risico op aansprakelijkheid als bestuurder

Hof Amsterdam mocht recent weer oordelen in een situatie van een werknemer die als feitelijk beleidsbepaler (art. 2:248 lid 7 BW) zich bezig hield met typische bestuurszaken. De onderneming ging failliet en hoewel de werknemer hard riep ‘maar een gewone werknemer te zijn’ en geen bestuurder, werd hij veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. Wat Lees meer overArbeidsrecht: Werknemer in het management team = risico op aansprakelijkheid als bestuurder[…]

Ondernemingsrecht: Het verschil tussen ontzetting en opzegging van het lidmaatschap van een vereniging

Wil het bestuur het lidmaatschap van een lid beëindiging, dan kan men kiezen tussen ontzetting of opzegging. Het verschil: Ontzetting (of royement) is een ‘strafmaatregel’, terwijl opzegging een ‘beleidsmaatregel’ is. Het effect is hetzelfde (het lidmaatschap eindigt) echter de eisen die aan ontzetting worden gesteld zijn zwaarder dan aan een opzegging. Recent mocht de rechtbank Lees meer overOndernemingsrecht: Het verschil tussen ontzetting en opzegging van het lidmaatschap van een vereniging[…]

Faillissement van de vof betekent niet meer automatisch het faillissement van de vennoten

De Hoge Raad is in haar arrest van 6 februari 2015 teruggekomen op de regel dat het faillissement van de vof altijd resulteert in het faillissement van de vennoten. Deze belangrijke uitspraak zal hieronder verder worden besproken. De Hoge Raad slaat in het arrest uitdrukkelijk een andere weg in en noemt hiervoor de volgende argumenten: Lees meer overFaillissement van de vof betekent niet meer automatisch het faillissement van de vennoten[…]