Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ook op grond van een Europese richtlijn is de wetgeving rond ouderschapsverlof aangepast. De regeling is nu zo, dat werknemers recht hebben op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht jaar van het kind. Meestal is dat verlof onbetaald, soms is er een tegemoetkoming overeengekomen in cao of arbeidsovereenkomst. De Europese richtlijn verplicht tot het Lees meer overGedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022[…]