Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ook op grond van een Europese richtlijn is de wetgeving rond ouderschapsverlof aangepast. De regeling is nu zo, dat werknemers recht hebben op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht jaar van het kind. Meestal is dat verlof onbetaald, soms is er een tegemoetkoming overeengekomen in cao of arbeidsovereenkomst.

De Europese richtlijn verplicht tot het invoeren van twee maanden geheel of gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. In Nederland is dit inmiddels geïmplementeerd in de Wet betaald ouderschapsverlof die op 2 augustus a.s. in werking zal treden.

Ouders krijgen dan 9 weken betaald ouderschapsverlof, via een uitkering van het UWV. De hoogte van de uitkering is 70% van hun dagloon, tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Deze 9 weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Ook daarna is er nog recht op ouderschapsverlof, maar dan onbetaald (tenzij andere afspraken in cao of arbeidsovereenkomst) van maximaal 17 weken. Dit verlof moet -net zoals nu- worden opgenomen vóór het kind acht jaar is.

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij arbeidsrechtzaken kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation