De wetswijzigingen (2021) in het arbeidsrecht op een rijtje

Per 1 januari 2021 zijn er binnen het arbeidsrecht een aantal wetwijzigingen van kracht geworden. Hierbij een overzicht van de wijzigingen op hoofdlijnen:

Compensatie Transitievergoeding

Bij kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) moet bij een einde van de onderneming wegens pensionering of ziekte, een transitievergoeding betalen aan de werknemers na verkregen toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit had tot gevolg dat er ondernemers waren die hun bedrijf noodgedwongen moesten voortzetten, nu het betalen van alle transitievergoedingen financieel niet haalbaar was of dat deze ondernemers hun privévermogen moesten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding te kunnen betalen. De overheid is hierin tegemoet gekomen door deze kleine werkgevers te compenseren. Per 1 januari kunnen zij, wanneer zij hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of overlijden, de transitievergoeding vergoed krijgen van het UWV. Voorwaarde is wel dat de ondernemer in ieder geval voor 1 werknemer ontslag bij het UWV heeft aangevraagd op grond van bedrijfsbeëindiging.

Voor de kleine werkgevers die wegens ziekte willen stoppen met hun bedrijf, is de compensatieregeling nog niet in werking getreden. Hopelijk volgt dit later dit jaar. Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid, is het al  enige tijd mogelijk om de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen van het UWV.

WW-premie bij overwerk

Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van minder dan 35 uur, meer dan 30% heeft overgewerkt in een kalenderjaar, diende je als werkgever een hogere WW-premie afdragen. Door het coronavirus kan deze regeling het niet bedoelde gevolg hebben dat er extra premie moet worden betaald in sectoren waar nu juist extra overwerk nodig is. De regeling is daarom tijdelijk aangepast en nu is besloten om werkgevers ook in 2021 geen hogere WW-premie te laten afdragen (ongeacht de sector) bij meer dan 30% overwerk.

Tijdelijke vrijstelling RVU-Heffing

Als je tot een einde van het dienstverband wil komen met een werknemer kort voor zijn pensioen is er een risico om een zogenaamde RVU-Heffing (strafheffing van 52%) te moeten betalen over de vertrekregeling. Per 1 januari 2021 geldt er een tijdelijke vrijstelling van de RVU-Heffing zodat een werkgever tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden deze heffing niet hoeft te betalen. Dit maakt dat het voor een werkgever ook haalbaar is om met werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken.

Vaste reiskostenvergoeding

Vaste reiskostenvergoeding voor werknemers die vanwege COVID-19 thuiswerken, kunnen nog tot in ieder geval 1 april 2021 onbelast worden vergoed. Het gaat dan wel alleen om vaste vergoedingen die al voor 13 maart 2020 door de werkgever aan de werknemer werden uitbetaald.

Advocatenkantoor The Legal Department

Wil je meer weten over deze wijzigingen en wat die voor jouw organisatie kunnen betekenen? We beantwoorden je vragen graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation