Huurcompensatie tijdens corona

Rechtbank Den Haag heeft de huur van een horecaondernemer met 50% gematigd tijdens de sluiting en met 25% i.v.m. de beperkingen van 29 september t/m 15 oktober 2021.

Waarom is deze uitspraak belangrijk? Dit is het eerste vonnis in een bodemprocedure. Tot nu hadden rechters alleen bij kort geding een ‘voorlopig’ oordeel gegeven hoe om te gaan met de huur tijdens corona.

Wat waren de overwegingen? De rechter stelt vast dat de (maatregelen rond de) Coronacrisis een onvoorziene omstandigheid zijn (6:258 BW) en de sluiting (en andere maatregelen) een gebrek vormen ex artikel 7:204 BW. Dat huurprijsvermindering in de Algemene Bepalingen (ROZ) standaard is uitgesloten, maakt dit niet anders.

Wat was de essentie? De essentie van deze uitspraak is dat de rechter tot de conclusie komt dat de coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst, welke disbalans opgeheven moet worden. Nu geen van partijen een verwijt kan worden gemaakt van deze situatie, acht de rechtbank het redelijk de pijn te verdelen.

Het gevolg in deze zaak is een 50% matiging van de huur tijdens de verplichte sluiting en 25% tijdens de periode van de vergaande beperkingen.

Let op: Ook uit deze (bodem)procedure blijkt dat de huurder goed cijfermatige moet onderbouwen welke impact de (corona)maatregelen hebben op de omzet en bedrijfsvoering. Deze uitspraak zal dan ook grote invloed kunnen hebben op andere branches die (momenteel) verplicht gesloten zijn.

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij huurrechtzaken kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation