Stappenplan Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)


Het is lang wachten geweest, maar ook de eerste kamer is akkoord met de WHOA. Mede onder ‘druk’ van de corona-crisis is Nederland per 1 januari 2021 eindelijk een herstructureringsinstrument rijker. Zie voor meer informatie over reorganiseren in het algemeen ook deze post.

Stappenplan bij een onderhandsakkoord onder de WHOA

Stap 1: de start van een WHOA-traject

De onderneming zelf, maar ook de schuldeisers, aandeelhouders of de OR kan de rechtbank verzoeken om een ‘herstructureringsdeskundige’ te benoemen om een WHOA-traject te starten.

Stap 2: Aanbieding akkoord

De onderneming zelf of de herstructureringsdeskundige kan een akkoord aanbieden aan de schuldeisers.

Stap 3: Klassenindeling en stemming

Schuldeisers worden ingedeeld in ‘klassen’ (o.b.v. hun rechten), denk aan concurrent schuldeisers, de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. Per klasse kan gestemd worden. Het akkoord is aangenomen, wanneer 2/3e van het kapitaal in die klasse vóór stemt.

Stap 4: Homologatie akkoord

De rechter kan vervolgens het akkoord ‘homologeren’ c.q. goedkeuren. Wordt het goedgekeurd, dan geldt het voor alle schuldeisers – ook voor de schuldeisers die tegen hebben gestemd.

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij herstructureringen en reorganisaties kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation