Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt per 1 januari in werking


Het is lang wachten geweest, maar ook de eerste kamer is akkoord met de WHOA. Mede onder ‘druk’ van de corona-crisis is Nederland per 1 januari 2021 eindelijk een herstructureringsinstrument rijker. Zie voor meer informatie over reorganiseren ook deze post.

Ondernemers kunnen aan de slag met een Onderhandsakkoord

Hoewel een WHOA-akkoord pas na 1 januari 2021 bij de rechtbank ‘gehomologeerd’ (goedgekeurd) kan worden, kunnen ondernemers hier nu alvast op voorbereiden.

Is een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk en maakt dit voortzetting van de onderneming mogelijk? Start dan het benaderen/overleggen met schuldeisers en contractanten om te komen tot het opstellen van een (onderhands) akkoord – in lijn met de voorschriften van de WHOA. Na deze voorbereiding, kan het akkoord vanaf 1 januari 2021 aan de rechtbank worden voorgelegd. 

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij herstructureringen en reorganisaties kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation