Risico’s van de bedrijfswoning

Soms wordt een werknemer, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van woonruimte. Partijen spreken dan af dat de werknemer die woning weer verlaat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Duidelijke afspraken, zou je denken?Niets is minder waar. Wordt er niet aan strenge wettelijke eisen voldaan, dan ontstaat er (geheel los van Lees meer overRisico’s van de bedrijfswoning[…]

De onderdanige positie van de onderhuurder

Door het eindigen van de hoofd huurovereenkomst, moet ook de onderhuurder het pand verlaten en zijn onderneming verhuizen. Of hij nu wil of niet. De positie van de onderhuurder kan een risicovolle zijn, maar ook de onderverhuurder loopt vergaande risico’s, wanneer deze niet oplet! De wet kent twee soorten bedrijfsruimte. Kort gezegd; 230a-kantoorruimte en 290-bedrijfsruimte. Lees meer overDe onderdanige positie van de onderhuurder[…]

Verborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje

Het Europees hof voor de Rechten van de Mens heeft op 9 januari 2018 mogen oordelen over het gebruik van camerabeelden via een verborgen camera. Een Spaanse supermarktondernemer had voorraadverschillen en verdacht zijn werknemers van diefstal. Om dit vast te stellen, had hij zichtbare én verborgen camera’s opgehangen. Het personeel had hij vooral wel geïnformeerd Lees meer overVerborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje[…]

Algemeen civiel: Kijker van koopwoning glijdt uit op dakterras – geen aansprakelijkheid VvE

Een tot de verbeelding sprekende zaak, waarbij een geïnteresseerde in een koopwoning hard onderuit gaat op een dakterras dat glad is geworden door algenaanslag. Het was de taak van de Vereniging van Eigenaren om het terras tweemaal per jaar te reinigen, wat ook gebeurde. De noodlottige kijker doet een beroep op artikel 6:174 BW “gebrekkige Lees meer overAlgemeen civiel: Kijker van koopwoning glijdt uit op dakterras – geen aansprakelijkheid VvE[…]

Privacyrecht: Voor iedereen met AVG-stress: Relax.

Hierbij een simpel stappenplan: 1) Wie heeft de meeste kennis van de (persoons)gegevens die worden verwerkt?  2) Die perso(o)n(en) brengen dit in kaart o.b.v. de eisen die worden gesteld aan het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ (https://lnkd.in/eize5XF) én stellen vast of en op welke ‘grondslag’ deze gegevens mogen worden verwerkt (zoals ‘gerechtvaardigd belang’, ‘uit overeenkomst’ of bijvoorbeeld Lees meer overPrivacyrecht: Voor iedereen met AVG-stress: Relax.[…]

Arbeidsrecht: Werknemer in het management team = risico op aansprakelijkheid als bestuurder

Hof Amsterdam mocht recent weer oordelen in een situatie van een werknemer die als feitelijk beleidsbepaler (art. 2:248 lid 7 BW) zich bezig hield met typische bestuurszaken. De onderneming ging failliet en hoewel de werknemer hard riep ‘maar een gewone werknemer te zijn’ en geen bestuurder, werd hij veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. Wat Lees meer overArbeidsrecht: Werknemer in het management team = risico op aansprakelijkheid als bestuurder[…]

Ondernemingsrecht: Het verschil tussen ontzetting en opzegging van het lidmaatschap van een vereniging

Wil het bestuur het lidmaatschap van een lid beëindiging, dan kan men kiezen tussen ontzetting of opzegging. Het verschil: Ontzetting (of royement) is een ‘strafmaatregel’, terwijl opzegging een ‘beleidsmaatregel’ is. Het effect is hetzelfde (het lidmaatschap eindigt) echter de eisen die aan ontzetting worden gesteld zijn zwaarder dan aan een opzegging. Recent mocht de rechtbank Lees meer overOndernemingsrecht: Het verschil tussen ontzetting en opzegging van het lidmaatschap van een vereniging[…]

Faillissement van de vof betekent niet meer automatisch het faillissement van de vennoten

De Hoge Raad is in haar arrest van 6 februari 2015 teruggekomen op de regel dat het faillissement van de vof altijd resulteert in het faillissement van de vennoten. Deze belangrijke uitspraak zal hieronder verder worden besproken. De Hoge Raad slaat in het arrest uitdrukkelijk een andere weg in en noemt hiervoor de volgende argumenten: Lees meer overFaillissement van de vof betekent niet meer automatisch het faillissement van de vennoten[…]