De webshop en de wettelijke eisen

Vrijwel elke ondernemer heeft een website, soms met webshop. De huidige corona-crisis heeft geleid tot een verdere verschuiving van offline naar online-verkoop. Dat er andere/extra wetten, regels en voorschriften gelden voor uw ‘digitale winkel’ is velen onbekend. In dit artikel een overzicht van de juridische zaken die u moet weten, wanneer u online gaat óf Lees meer overDe webshop en de wettelijke eisen[…]

Corona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app

Met de komst van de CoronaMelder-app en de toename van het aantal besmettingen, nemen ook de vragen van werkgevers toe. Hoe om te gaan met een besmetting onder je werknemers? Wat mag wel en wat niet? Medische gegevens en de AVG Op grond van de AVG/Privacywetgeving mág een werkgever géén medische gegevens van een werknemer Lees meer overCorona-besmetting op de werkvloer en de Corona-app[…]

Verborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje

Het Europees hof voor de Rechten van de Mens heeft op 9 januari 2018 mogen oordelen over het gebruik van camerabeelden via een verborgen camera. Een Spaanse supermarktondernemer had voorraadverschillen en verdacht zijn werknemers van diefstal. Om dit vast te stellen, had hij zichtbare én verborgen camera’s opgehangen. Het personeel had hij vooral wel geïnformeerd Lees meer overVerborgen camera’s en privacy; altijd een dingetje[…]

Privacyrecht: Voor iedereen met AVG-stress: Relax.

Hierbij een simpel stappenplan: 1) Wie heeft de meeste kennis van de (persoons)gegevens die worden verwerkt?  2) Die perso(o)n(en) brengen dit in kaart o.b.v. de eisen die worden gesteld aan het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ (https://lnkd.in/eize5XF) én stellen vast of en op welke ‘grondslag’ deze gegevens mogen worden verwerkt (zoals ‘gerechtvaardigd belang’, ‘uit overeenkomst’ of bijvoorbeeld Lees meer overPrivacyrecht: Voor iedereen met AVG-stress: Relax.[…]