De webshop en de wettelijke eisen

Vrijwel elke ondernemer heeft een website, soms met webshop. De huidige corona-crisis heeft geleid tot een verdere verschuiving van offline naar online-verkoop. Dat er andere/extra wetten, regels en voorschriften gelden voor uw ‘digitale winkel’ is velen onbekend. In dit artikel een overzicht van de juridische zaken die u moet weten, wanneer u online gaat óf al bent!

In dit artikel komen de volgens onderwerpen aanbod:

 • Aan welke eisen moet een website voldoen?
 • Aan welke eisen moet een webshop voldoen?
 • Mag ik plaatjes en teksten gewoon gebruiken?

Aan welke eisen moet een website voldoen?

Of uw website nu een ‘visitekaartje’ is of een plaats waar producten/diensten worden aangeboden, het is een commerciële uiting om klanten te werven of te informeren. De minimale informatie die dan tenminste (eenvoudig) op de website terug te vinden moeten zijn, is:

 1. Naam en rechtsvorm van uw onderneming;
 2. Het fysieke vestigingsadres van de onderneming, zoals ook opgenomen in de KvK;
 3. Het KvK-nummer van uw onderneming;
 4. Contactgegevens om snel contact te kunnen leggen (zoals email en/of telefoon) en
 5. Het BTW-nummer van de onderneming.

Aan welke eisen moet een webshop voldoen?

Biedt u als ondernemer tevens de mogelijkheid om online producten of diensten te kopen, dan gelden aanvullende eisen voor uw webshop.

Duidelijke informatie

 • Niet alleen de omschrijving van het product (kenmerken/specificatie/garanties) moet duidelijk en overzichtelijk zijn, ook de totaal prijs (dus inclusief bijkomende kosten zoals verzending) moet duidelijk vermeld worden;
 • Ook moet duidelijk zijn vermeld hoe betaald kan worden en hoe/wanneer het product wordt geleverd;
 • De klant moet daarnaast de mogelijkheid worden geboden om zonder volledige vooruitbetaling iets te bestellen. Dit kan op factuur (achteraf) of via diensten als Klarna, Afterpay, Billink of Buckaroo;
 • Er moet op de website een directe/duidelijk link opgenomen worden die verwijst naar de wettelijke bedenktermijn (14 dagen) en het retourrecht van de klant. Van belang is dat de klant zeer eenvoudig van de koop af moet kunnen; deze retourprocedure moet duidelijk op de website worden uitgelegd – inclusief wie de retourkosten draagt;
 • De klant moet “bewust” tot kopen overgaan, dit wordt vaak opgelost door een samenvatting c.q. inhoud van hun boodschappenkar te tonen én gebruik te maken van een (duidelijk) knop “bestellen”; 
 • Voordat op “bestellen” wordt geklikt, zal de klant gevraagd moeten worden (actief) aan te vinken met de Algemene Voorwaarden in te stemmen (welke voorwaarden via een link te downloaden moeten zijn). Alleen dan maken ze onderdeel uit van de koopovereenkomst;
 • Vervolgens moet de bestelling aan de klant bevestigd worden.
Verplichtingen i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens

Omdat een klant (bij een online-bestelling) via de webshop persoonsgegevens aan u toevertrouwt, bent u verplicht om ‘privacy-statement’ op uw website te vermelden. Daarin staat opgenomen wat u met persoonsgegeven doet, hoe u deze ‘verwerkt’ en welke rechten een klant heeft om deze in te zien of te wijzigen. Op het ledendeel van de website van FGZ kunt u een model downloaden.

Gebruikt u een webshop, dan is de kans groot dat er tevens Cookies worden gebruikt door het systeem – ook hiervoor geldt dat u de klant daarover moet informeren en toestemming moet vragen Cookies te ‘plaatsen’, wanneer dit niet-noodzakelijke Cookies zijn (zoals tracking cookies) die de privacy van een klant kunnen schaden. Een veelgebruikte tool is om dit te regelen via een ‘Cookie bar’, waarin een klant zelf zijn keuzes kan aangeven. Gebruikt de website alleen (anonieme) analytische of functionele cookies, dan is dit niet vereist.

Mag ik plaatjes en teksten gewoon gebruiken?

Nee, op plaatjes en (creatieve) teksten rust auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ‘rechthebbende’ mogen plaatjes en teksten niet gebruikt worden. Het is dan ook van groot belang om van alle ‘content’ op uw website vast te stellen wáár deze vandaan komt en of deze (vrij) gebruikt kan worden. Van creatieve content die uzelf maakt, rust het auteursrecht bij u. Laat u creatieve content door een ander maken of verzorgen, maak dan goede afspraken over bij wie de rechten daarop rusten.

Let op: besef dat auteursrechtelijk beschermd materiaal de inkomstenbron vormt van de rechthebbende én er organisaties en fotografen zijn die (onrechtmatige) gebruikers van hun materiaal actief opsporen om hen aan te spreken en een (schade)vergoeding af te dwingen. Check ook de contractuele afspraken die u (heeft ge)maakt m.b.t. dergelijk materiaal, maar ook je internetcontracten en selectieve distributieovereenkomsten vanuit de leveranciers.

Op grond van de Auteurswet rust op ‘een werk’ auteursrecht wanneer het een creatie met een eigen, oorspronkelijk karakter betreft, waarbij persoonlijke keuzes zijn gemaakt. Hierin staat tevens de ‘uitzondering op de regel’; is een werk niet orgineel en draagt het niet ‘de persoonlijke stempel van de maker’, dan kan mogelijk gesteld worden dat er géén auteursrecht op rust. Dat is het geval bij een (kale/feitelijke) opsomming van productspecificaties. Ook bij een standaard productfoto tegen een witte achtergrond zou u kunnen stellen dat een ‘oorspronkelijk karakter’ ontbreekt, hoewel daar iets voorzichtiger mee omgegaan moet worden.

Het is dan ook raadzaam om bij het gebruik van alle teksten en foto’s, zeker bij wervende/creatieve teksten en foto’s, toestemming te vragen van de rechthebbende én een vrijwaring te eisen tegen claims/schade om te voorkomen dat u alnog aangesproken wordt door de uiteindelijk rechthebbende.

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij het opzetten van een onderneming of webshop kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation