Pas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel

Eind vorig jaar is er een ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een implementatie van een EU-richtlijn die voor 1 augustus a.s. in de nationale wetgeving moet zijn verwerkt. Heel in het kort zou dat het volgende betekenen: Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever: naast hetgeen een werkgever nu al aan gegevens moet Lees meer overPas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel[…]

Ontslag en reorganisatie tijdens en na Corona

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) beperkt werkgevers in het ontslaan van werknemers. Logisch, de regeling is juist opgesteld om werkgelegenheid tijdens de crisis zoveel als mogelijk te behouden. Wat mag wél en wat mag niet onder de NOW? Wanneer kan je aanspraak maken op de NOW? Heb je een terugval in Lees meer overOntslag en reorganisatie tijdens en na Corona[…]